October 30, 2020 Our People

მოხალისე კოორდინატორი მეიჰიუ საქართველოსთვის მოგითხრობთ თავისი საქმიანობის შესახებ

მოხალისე კოორდინატორი მეიჰიუ საქართველოსთვის მოგითხრობთ თავისი საქმიანობის შესახებ

მოხალისეები ჩვენი გუნდის მნიშვნელოვან წევრებს წარმოადგენენ, როგორც ბრიტანეთში, ასევე სხვა ქვეყნებში, სადაც ჩვენ ვმოღვაწეობთ.

ჩვენ გავესაუბრეთ სალომეს, რომელიც უკვე 7 წელზე მეტია მეიჰიუ საქართველოს მოხალისე კოორდინატორია!

სალომე  ბევრი ძაღლი გადაგირჩენია და გაქვს მრავალწლიანი მოხალისეობრივი გამოცდილება. თუ შეიძლება გვიამბე, რა იყო მიზეზი რომ გამხდარიყავი მოხალისე და დახმარებოდი ცხოველებს?

სალომე: მიზეზი იყო მარტივი . უამრავი მიუსაფარი ლეკვი და ძაღლია ჩემს გარშემო. ამჟამად ექვსი ძაღლი მყავს ქუჩიდან შეფარებულითითოეულ მათგანს ძალიან სამწუხარო ისტორია ახლავს და ყოველი მათგანი მხოლოდ იმიტომ შევიფარე, რომ მათი სიცოცხლე გადამერჩინა .

რატომ დაინტერესდით ჩართულიყავით მეიჰიუ საქართველოთოს პროგრამაში? რამ განაპირობა თქვენი ინტერესი, მეიჰიუ საქართველოს საქმიანობაში ჩასართველად?

სალომე: მჯერა, რომ  ერთადერთი ჰუმანური მეთოდი იმისათვის რომ ვაკონტროლოთ  მიუსაფარი ცხოველების პოპულაცია არის სტერილიზაცია კასტრაცია. რამაც დამაახლოვა მეიჰიუს. ჩემი აზრით, მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობის კონტროლის ყველაზე ჰუმანური გზა მათი სტერილიზაცია და კასტრაციაა. ამ მიზეზებმა განაპირობა ჩემი  დაახლოება მეიჰიუ საქართველოსთან.

იქიდან გამომდინარე, რომ მეიჰიუ საქართველოს  საკმაოდ გამოცდილი მოხალისე ხარ, თუ შეგიძლია რომ შენი   უშუალო ვალდებულებების შესახებ მოგვითხრო?

სალომე: როგორც უკვე მოგახსენეთმე გახლავართ მეიჰიუ საქართველოს მოხალისე კოორდინატორი და ჩემი მოხალისეობრივი ურთიერთობა უკავშირდება პროგრამასდაამწყვდიე, გაასტერილე , ჩაუტარე ვაქცინაცია და დააბრუნე  კუთვნილ  გარემოში.

როგორც უკვე აღნიშნე, მეიჰიუსთან   თანამშრომლობ მას შემდეგ, რაც დაიწყო TVNR პროგრამა. რა ცვლილება მოაქვს ამ პროგრამას მიუსაფარი ცხოველებისთვის და იმ საზოგადოებისათვის, სადაც ისინი არსებობენ?

სალომე: ესპროგრამამიუსაფარძაღლებსგადარჩენაშიეხმარება. ყურზესაჭდიანიძაღლებიცსაზოგადოებისაგანუფრომეტნდობასადაკეთილგანწყობასიმსახურებენ. ასევე, მიუსაფარიცხოველებისქუჩიდანაყვანისას, პოტენციურიმეპატრონეებიუპირატესობასგასტერილებულდავაქცინირებულცხოველებსანიჭებენ. ესპროგრამაგვეხმარებავმართოთმიუსაფარიძაღლებისრაოდენობადააგრეთვეხელსუწყობსროგორცცხოველების, ასევესაზოგადოებისწევრებისდაცვასდაავადებებისაგან. 

Mayhew Georgia dog with ear tag

რამე განსაკუთრებულს ხომ არ გაიხსენებდით, რაც მეიჰიუსთან გაკავშირებთ?

სალომე: ყველამოგონებაგანსაკუთრებულია. მეახლაცმახსოვსძაღლებისგასტერილებისპირველიგამოცდილება. ესიყოდაახლოებით 7 წლისწინდაესძაღლებიკვლავაცჩემისამსახურისმახლობლადცხოვრობენ. მათროცავხედავ, სურვილიმიჩნდება, რომსხვაძაღლებსაცდავეხმარო. ამპროგრამისდამსახურებაა, რომესძაღლებიკვლავცოცხლებიარიანდააგრძელებენბედნიერადცხოვრებასთავ-თავიანთტერიტორიებზე.

რა სირთულეებს წააწყდი ამ სფეროში მუშაობისას?

სალომე: ყველაზეგულდასაწყვეტია, როდესაცგადაარჩენცხოველს, გაასტერილებმას, ჩაუტარებყველასათანადოაცრას, ხოლოზოგიერთიადამიანიკვლავმათითავისუფლადარსებობისწინააღმდეგიადამათმუნიციპალურთავშესაფარშიგადაყვანასითხოვს. ხშირშემთხვევაში, ესნიშნავსიმას, რომცხოველსდააძინებენ (მათისიცოცხლისმოსპობისმიზნით), ვინაიდანმათთვისთავშესაფარშითავისუფალიადგილისგამონახვაძალიანრთულია. მეკვლავაცმიმყავსძაღლებიფასიანთავშესაფარში, რათაამგზითმათისიცოცხლეგადავარჩინო.  ისინიდღემდეიქარიანშეკედლებულები.  სულუფროდაუფრორთულიხდებაძაღლებისათვისმუდმივისაცხოვრებელიადგილისგამონახვა, ანმათისაზღვარგარეთგაგზავნადაგაჩუქება.