ჩვენს შესახებ

რას საქმიანობს მეიჰიუ საქართველო?

საქართველოში მიუსაფარი ძაღლებისა და კატების  მრავალრიცხოვანი პოპულაციაა. ისინი  ადამიანების გარშემო, ქალაქებსა თუ მათ შემოგარენში ცხოვრობენ. ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ მიუსაფარ ცხოველებს.

ჩვენი მიზნები

ჩვენი მიზანია ცხოველთა მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოების მხრიდან მათზე მზრუნველობის ხელშეწყობა.

ჩვენ ვმუშაობთ: 

  • ჩვენი მიზანი ცხოველების, ძირითადად კატებისა და ძაღლების წამების და მათ მიმართ სასტიკი მოპყრობის შემთხვევების აღმოფხვრა და პრევენციაა, ცხოველთა პოპულაციის მართვის პროგრამისა და დაავადებათა კონტროლის მეშვეობით; ამით უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნა ცხოველებისა და ადამიანებისთვის.

 

  • ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი სფერო საქართველოსა და მეზობელი ქვეყნების ვეტერინარებისა და სხვა  პროფესიონალების გადამზადებაა.  ჩვენი მიზანია ასევე ცხოველთა კეთილდღეობის, ამ მიმართულებით მოსახლეობის პასუხისმგებლობისა და ამ სფეროში არსებული პრობლემების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების გაზრდა.

 

  • მეიჰიუ საქართველო წარმოადგენს რეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც ძირითადად თბილისში მოღვაწეობს. სამომავლოდ ვგეგმავთ ეტაპობრივად მოვიცვათ საქართველოს ის რეგიონები, სადაც მიუსაფარ ცხოველთა  პოპულაციის მართვის შედარებით ნაკლები შესაძლებლობებია.
Dr Ana Mayhew Georgia

მეიჰიუ საქართველოს დამფუძნებელი ორგანიზაცია არის

The Mayhew Home, ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია სარეგისტრაციო ნომრით: #1077588, მისამართი: Trenmar Gardens, London NW10 6BJ, UK.

გაიგეთ მეტი