თბილისში, საქართველოში, პირველი არაკომერციული სტერილიზაციის კლინიკა გაიხსნება