რესურსები

სასარგებლო მასალა, რომელიც ეხება ცხოველების კეთილდღეობას და ცხოველების პოპულაციის მენეჯმენტს.

კატების პოპულაციის მენეჯმენტის გიდი (ინგ)
კატების პოპულაციის მენეჯმენტის გიდი (ინგ)
გადმოწერა
ცხოველების პოპულაციის ჰუმანური მენეჯმენტი (ინგ)
ცხოველების პოპულაციის ჰუმანური მენეჯმენტი (ინგ)
გადმოწერა
ცხოველების პოპულაციის ჰუმანური მენეჯმენტი (ინგ)
ცხოველების პოპულაციის ჰუმანური მენეჯმენტი (ინგ)
გადმოწერა